Nieuws

Vraag aan een zelfstandige ondernemer wat hem zoal op de kast jaagt en de kans is groot dat de btw als antwoord komt. De btw is een heel bijzondere belasting omdat het een verbruiksbelasting is. Met andere woorden, in het ideale scenario betaalt enkel de eindgebruiker (meestal de consument) de btw. Voor wie diensten of goederen verkoopt of levert, is de btw geen echte belasting omwille van het recht op aftrek. Of zoals een leraar economie in het middelbaar ooit zei: “Voor de handelaar is de btw winst noch verlies”.

Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe belasting op firmawagens die de regering eind 2011 heeft ingevoerd, niet de verhoopte 200 miljoen euro (8 miljard Belgische frank!) zal opbrengen. Je hoefde geen glazen bol te hebben om te voorspellen dat net zoals de meeste andere belastingen, ook de nieuwe regels inzake het voordeel van alle aard op een firmawagen, een gedragsverandering te weeg zouden brengen. De evolutie naar kleinere en (op papier) zuinigere firmawagens, die al was ingezet met de invoering van de aftrekbeperking, zet zich nu versneld door.

Er is de laatste weken heel wat te doen over de strijd van de fiscus tegen het inbrengen van private kosten in een vennootschap. Een reis op kosten van de vennootschap? Een etentje waarvan niet meteen duidelijk is wat het zakelijke karakter dan wel is? Een iPad of ander gadget betaald door de vennootschap? Gedaan ermee! De fiscus waakt en aarzelt niet om u de rekening te presenteren: verwerpen van de kost als beroepskost bij de vennootschap en daarbovenop de aanslag geheime commissielonen, ten belope van 309%. Gevolg: ongerustheid en angst alom.

Pagina's